2.2.2.2 Betyg satta på felaktiga grunder

När en BYN-region misstänker eller har belägg för att en skola inte har gett eleverna tillräcklig utbildning i en eller flera kurser, trots att eleven har fått betyg, bör regionen:

1. Diskutera med rektor för den aktuella skolan. Rektor ansvarar för att bedömning och betygssättning sker på rätt sätt utifrån Skollag, Läroplan och betygskriterier.

2. Om ingen ändring sker och eller om felaktiga betyg sätts systematiskt bör en anmälan göras till Skolinspektionen, enligt instruktionen <vägledning och rutiner - brister på skolor> fastställda av Byggnadsindustrins Yrkesnämnds AU för missförhållanden på skolor som finns på BYNs intranät.