2.2.4 Utbildningsintyg

Riktlinjer för utfärdande av utbildningsintyg efter maskinförarutbildning.

För de elever som inte går direkt in i en lärlingsanställning efter genomgången grundutbildning till maskinförare finns möjlighet att erhålla ett utbildningsintyg i form av ett plastkort.

Utbildningsintyget skall inte ersätta utbildningsbok utan endast användas i det fall där eleven ännu inte lyckats få en lärlingsanställning för att kunna fortsätta sin färdigutbildning.

Intyget beskriver vilka maskinslag eleven utbildats för och är en överföring av relevanta kurser i gymnasiebetyget, eller motsvarande, till ett plastkort.

Utbildningsintyget administreras via vårt elev-/lärlingsregister av lärare på maskinförarutbildning.

Intyget är kostnadsfritt för ungdomselever men avgiftsbelagt för vuxna. Ett borttappat kort eller kort med kompletterande behörigheter betalas av eleven

Riktlinjer för utfärdande av utbildningsintyg finns på BYNs extranät under "arkiv".