2.3.1 Rutiner distansutbildning

Rutiner gällande fackteoretisk utbildning på distans inom BYNs avtalsområde:

1. Beställning av distansutbildning sker via BYNs kansli. Beställningen görs på särskild blankett som kan rekvireras via BYN regional. Blanketten skall vara fullständigt ifylld och försedd med underskrift av beställaren.

2. Vid utbildningens start blir lärlingen underrättad om vilken lärare han/hon kan vända sig till under utbildnignstiden.

3. Efter godkänd utbildning utfärdas intyg och meddelande går ut till BYN regionen och företaget.

4. I övrigt hänvisas till information på beställningsblanketten.