2.3.2 Behörighetsutbildning - förare av lastmaskin för materialhantering Bygg- och anläggning

BYNs styrelse har fattat följande beslut:

  • Att godkänna TYAs utbildning "Hjullastare godshantering" som behörighetsutbildning för förare av lastmaskin för materialhantering bygg och anläggning.
  • Att förutsättningarna för att BYN acceptera TYAs utbildning som behörighetsutbildning är att individen som ska utbildas har ett yrkesbevis i något av BYNs yrken samt att utbildningsbokalternativt yrkesbevis utfärdas/utfärdats av TYA. (Endast utbildningsintyg för maskinförare, "svarta plastkortet", gäller ej).
  • Att den yrkesarbetare som genomgått utbildningen inte får utföra snöröjning med plog eller arbeta med materialhanteringsarm.
  • Att person med utbildning i "Hjullastare godshantering" som vill utbilda sig vidare inom maskinföraryrket i BYN får tillgodoräkna sig avsnittet "säkerhet och teknik", och ska ha en (lärlings-) anställning som maskinförare och en utbildningsbok utfärdad av BYN enligt yrkesutbildningsavtalet.