2.3.3 Riktlinjer för tillgodoräknande av tid i samband med lärlingsbyggen

I vissa lägen uppstår behov av särskilda åtgärder för att säkra återväxten av nya yrkesarbetare för bygg- och anläggningsverksamhet. En åtgär kan vara s.k. lärlingsbyggen, där ett byggprojekt får ett särskilt uttalat syfte att bidra till färdigutbildningen av lärlingar. BYN anser att lärlingsbyggen ska ses som en lämplig insats vid svåra lägen på arbetsmarknaden, men bör undvikas under normala konjunkturförhållanden.

Utbildningssituationer i samband med lärlingsbyggen

På ett lärlingsbygge kan utbildningen komma att genomföras under olika skeden inom lärlings-utbildningen:

1.  En inledande arbetsmarknadsutbildning med efterföljande praktik och som kan övergå till ett anställningsförhållande som lärling.
2.  Lärlingen blir arbetslös i ett senare skede av yrkesutbildningen (lärlingsanställningen).

Riktlinjerna nedan utgår från dessa två exempel.

Struktur för en lärlingsutbildning:

1.       Inledning av en yrkesutbildning mot ett nytt byggyrke

Steg 1 - Arbetsmarknadsutbildning
När det gäller utbildning mot ett nytt yrke kan utbildningen inledas med en arbetsmarknadsutbildning. Behovet av den aktuella arbetsmarknadsutbildningen ska vara säkerställt i en dialog med BYN-regionen där utbildningen sker. Utbildningen kan  variera i omfattning och tid beroende av förkunskaper och aktuellt yrke.

 
Under förutsättning att utbildningen syftar till ett yrke inom BYNs avtalsområden gäller att utbildningstiden normalt ska tillgodoräknas fullt ut av BYN-regionen när utbildningsbok ska utfärdas.

 

Steg 2 - Eventuell praktik
Efter en inledande utbildning kan det vara nödvändigt med en kortare period av praktik där individen inte inleder ett anställningsförhållande. Syftet med denna praktikperiod ska vara att öka anställbarheten. Arbetsförmedlingen står för hela ersättningen under praktiktiden  (praktikperioden kan jämföras med APU-tiden under grundutbildningen i gymnasieskolan).
I denna situation ska praktikperioden normalt räknas fullt ut i samband med utfärdande av utbildningsbok.

 

Steg 3 - Lärlingsanställning

Efter praktiktiden kan en lärlingsanställning inledas med ett möjligt bidrag från arbetsförmedlingen

Denna tid ska tillgodoräknas fullt ut oavsett storleken på bidragsdelen.

2.       Fortsatt anställning för att ge lärlingen möjlighet att slutföra yrkesutbildningen.

När en lärling blir arbetslös under färdigutbildningstiden kan en arbetsmarknadsåtgärd, som syftar till att lärlingen ska kunna slutföra sin yrkesutbildning och få ett yrkesbevis, vara nödvändig.


Arbetsförmedlingen kräver normalt en kvalifikationstid på 6 månader för en individ ska få rätten till bidrag för ett "nystartsjobb".  När det gäller lärlingar under färdigutbildningstiden önskar yrkesnämnden att Arbetsförmedlingen medger undantag från denna kvalifikationstid.

 

Ett anställningsförhållande ska inledas för att tiden ska kunna tillgodoräknas.

 Praktik kan inte accepteras i sena skeden av en lärlingsutbildning utan ska endast tillgodoräknas om den sker i samband med en ny grundutbildning för ett yrke inom bygg och anläggning.

Byggnadsindustrins yrkesnämnd avråder från att skapa lärlingsbyggen, som syftar till att utbilda elever som kommer direkt från gymnasieskolan och där det inte finns ett behov av att förändra yrkesprofilen mot nya yrken. I dessa fall kan ordinarie arbetsmarknadsåtgärder användas.