2.4.1 Handläggning av godkända valideringsleverantörer