1.3 Handläggning av yrkesutbildningsfrågor i företag