1.3.2.1 Utfärdande av utbildningsbok/e-bok mobila maskiner

För utfärdande av utbildningsbok/e-bok till maskinförare mobila maskiner/kranar krävs att eleven/lärlingen genomgått säkerhet och teknik eller motsvarande för den aktuella maskinen.

För Betongpumpförare krävs även utbildning enligt Svensk Betong`s kursplan i pumpsäkerhet eller motsvarande.