1.3.3 Utfärdande av utbildningsbok/e-bok mobila maskiner, för lärlingar i företagsutbildning

Utbildningsbok/e-bok erfordras vid förande av mobila maskiner med en maskinvikt över 1500 kilo, samt vid förande av kranar med ett lyftande moment över 5 tonmeter.