Kompetensprov – En möjlighet att styrka sin yrkeskunskap

För att vara berättigad till ett yrkesbevis enligt de regler som gäller i yrkesutbildningsavtalet för branschen skall kunskaper och kompetens vara dokumenterade. Avtalet beskriver en möjlighet för den enskilde att styrka sina yrkeskunskaper genom att avlägga ett teoretiskt prov. För att få göra detta krävs att man kan uppvisa med arbetsgivarintyg styrkt praktik inom branschen och sagda yrke (det yrke man vill avlägga prov för).

Ansökan om kompetensprov

När du klickar på skicka-knappen (längst ner) kommer ansökan att digitalt skickas till BYNs kansli. Det är viktigt att full tid för respektive avtalsområde är uppnådd innan provet får avläggas. Efter det att godkänt provresultat uppnåtts skickar BYN ut ett yrkesbevis. Det är därför viktigt att du anger rätt postadress i nedanstående formulär.

Intyg på arbetstid

Grundförutsättningarna för att få gör provet är att man kan uppvisa intyg på tid i yrket enligt gällande avtal. Kopior på intygen skall skickas in till BYNs kansli med post eller mail. Det skall tydligt framgå vem intygen gäller för, antal arbetade timmar i yrket (det räcker ej med anställningsår) det rör sig om och kontaktuppgifter till intygslämnaren. Intyg om arbetad tid i branschen skickas till Byggbranschens yrkesnämnd, Kompetensprov, Box 42136, 126 15, Stockholm.

  • Beläggning, Berg, Betong, Golv, Mur, Trä samt Väg & anläggning, 10 000-timmar
  • Maskinföraryrken, 8 000-timmar
  • Håltagare, Plattsättare, Takmontör, Stenmontör, Ställningsbyggare och Undertaksmontör 6 000-timmar
  • Särskilda regler gäller för Anläggningsdykare och Dykskötare
  • För utfärdande av yrkesbevis för yrkena Betongpumpförare, Grundläggare och Ställningsbyggare krävs kompletterande utbildning. Intyg om detta skickas in med övriga underlag eller kompletteras efter avlagt prov.
  • Att göra provet på papper kostar 2500 SEK, att göra provet på dator kostar 2000 SEK.

Faktureringsadress
Samma adress som ovan
Annan faktureringsadress

Jag vill skriva provet
hos arbetsgivaren
på av BYN angiven plats